Twezimbe Area Co-operative Enterprise (A.C.E) Limited

TWEKULAKULANYE RPO
S/N NAME SEX RPO VILLAGE
1 NAZIWA GRENCE FEMALE TWEKULAKULANYE RPO KASANJE
2 NALUYANGE .P. AIDAH FEMALE TWEKULAKULANYE RPO BUTAMBUKA
3 NAMBOZE FLORENCE FEMALE TWEKULAKULANYE RPO BUTAMBUKA
4 NAWANYANA FAUSTA FEMALE TWEKULAKULANYE RPO BUTAMBUKA
5 NANSUBUGA ANALODAA FEMALE TWEKULAKULANYE RPO KASANJE
6 NANSELEKO NORAH FEMALE TWEKULAKULANYE RPO BUTAMBUKA
7 KIGGUBA ASAFU MALE TWEKULAKULANYE RPO KASANJE
8 KIRWANA SAM MALE TWEKULAKULANYE RPO BUTAMBUKA
9 MUSOKE FRANK MALE TWEKULAKULANYE RPO BUTAMBUKA
10 NANYONGA SEFULOZA FEMALE TWEKULAKULANYE RPO BUTAMBUKA
11 NAMYALO GENTULIDA FEMALE TWEKULAKULANYE RPO BUTAMBUKA
12 SEMATE PETER MALE TWEKULAKULANYE RPO BUTAMBUKA
13 KAVUMA JOHN MALE TWEKULAKULANYE RPO BUTAMBUKA
14 ZZIWA CRISTOPHER MALE TWEKULAKULANYE RPO BUTAMBUKA
15 SANYU JOHN MALE TWEKULAKULANYE RPO BUTAMBUKA
16 NAKALANZI CHRISTINE FEMALE TWEKULAKULANYE RPO BUTAMBUKA
17 MUTESASILA SISE MALE TWEKULAKULANYE RPO BUTAMBUKA
18 SEMPAGI JOSEPH MALE TWEKULAKULANYE RPO BUTAMBUKA
19 MWESIGE SULAITI MALE TWEKULAKULANYE RPO BUTAMBUKA
20 LUWESI LAULI MALE TWEKULAKULANYE RPO BUTAMBUKA
21 NAKABONGE COSTANZIA FEMALE TWEKULAKULANYE RPO BUTAMBUKA
22 MATIA JAGWE MALE TWEKULAKULANYE RPO KASANJE
23 NAKAYIMA PROSSY FEMALE TWEKULAKULANYE RPO KASANJE
24 NTAMBI SPELITOR MALE TWEKULAKULANYE RPO KASANJE
25 MUGALULA ATANANSI MALE TWEKULAKULANYE RPO KASANJE
26 MULUMBA GODFREY MALE TWEKULAKULANYE RPO KASANJE
27 WALUGEMWA JANE FEMALE TWEKULAKULANYE RPO KASANJE
28 OKER GABULURY MALE TWEKULAKULANYE RPO KASANJE
29 SENYINGO RICHARD MALE TWEKULAKULANYE RPO KASANJE
30 NASEJE MARGRET FEMALE TWEKULAKULANYE RPO KASANJE
31 NASALI ANET FEMALE TWEKULAKULANYE RPO KASANJE
32 NANYONJO JUSTINE FEMALE TWEKULAKULANYE RPO KASANJE
33 LULE EMMANUEL MALE TWEKULAKULANYE RPO KASANJE
34 NAGUJA EFULANSI FEMALE TWEKULAKULANYE RPO KASANJE
35 NALWOGA HANINGTONS FEMALE TWEKULAKULANYE RPO KASANJE
36 NAKANJAKO TEOPISTA FEMALE TWEKULAKULANYE RPO KASANJE
37 MUKASA TOFA MALE TWEKULAKULANYE RPO KASANJE
38 SEMANBO RICHARD MALE TWEKULAKULANYE RPO KASANJE
39 BALYEJUSA DAVID MALE TWEKULAKULANYE RPO KASANJE
40 NAMUYANJA SARAH FEMALE TWEKULAKULANYE RPO KASANJE
41 MATOVU RICHARD MALE TWEKULAKULANYE RPO KASANJE
42 KISOOKA VICENT MALE TWEKULAKULANYE RPO KASANJE
43 SEMATA ROBERT MALE KASANJE
TWEKULAKULANYE RPO